„Veșnicia s-a născut la sat.”

Lucian Blaga

Translator pagini

Anunțuri

ANUNȚ  privind vânzarea prin licitație publică a două suprafețe de teren(postat in 30.05.2023)

ANUNȚ  public de selectie oferte pentru execuția LUCRARILOR în cadrul investiției MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL(postat in 18.04.2023)

ANUNȚ  privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ANUNȚ  privind decizia etapei de incadrare

ANUNȚ  Model cerere fose septice

ANUNȚ  Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism(postat in 7.10.2022)

ANUNȚ  Rezultat final concurs inspector debutant din 3.08.2022(postat in 3.08.2022)

ANUNȚ  Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului din 3.08.2022(postat in 3.08.2022)

ANUNȚ  Rezultatul probei scrise din cadrul concursului din 3.08.2022(postat in 3.08.2022)

ANUNȚ  Rezultate Selecție dosare concurs din 3.08.2022(postat in 28.07.2022)

ANUNȚ Concurs pentru ocuparea funcției publice de Inspector clasa I grad profesional debutant(postat in 04.07.2022)

ANUNȚ Rezultat final examen promovare grad profesional (postat in 28.03.2022)

ANUNȚ Rezultate selecție dosare examen promovare grad profesional (postat in 21.03.2022)

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021

ANUNȚ examen promovare în grad profesional(postat in 25.02.2022)

Informare Emitere acord mediu ,,Instalare traseu aerian fibră optică (rețea FTTH) pe stâlpii DELGAZ GRID SA și noi proiectați, în comuna Bogdănești, județul Suceava(postat in 08.12.2021)

Procedură de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră(postat in 5.12.2021)

CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială TUTORIAL(postat in 11.11.2021)

Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în județul Suceava – revizuit(postat in 25.08.2021)

ANUNȚ emitere aviz de mediu PUG(postat in 13.08.2021)

ANUNȚ vânzare teren(postat in 23.07.2021)

Ceritificat de urbanism – scop: Amplasare echipamente electronice (postat în 19.07.2021)

ANUNȚ vânzare teren(postat in 25.06.2021)

Actualizare plan urbanistic (postat in 8.06.2021)

Memoriu general de urbanism (postat in 8.06.2021)

Regulament local de urbanism (postat in 8.06.2021)

Raport de mediu PUG al Comunei Bogdănești(postat in 8.06.2021)

Actualizare PUG(postat in 31.05.2021)

Rezultat final al examenului  de promovare în clasă pentru funcția publică de  execuție de Inspector(postat in 31.05.2021)

Examen  de promovare în clasă pentru un funcționar public de  execuție, Compartiment asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdănești, județul Suceava(postat in 12.05.2021)

Rezultat final concurs inspector , clasa I, grad profesional asistent , Compartiment contabilitate, buget, impozite și taxe(postat in 27.01.2021)

Rezultatul probei interviu din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I grad profesional asistent, Compartiment contabilitate, buget, impozite și taxe(postat in 26.01.2021)

REZULTATUL PROBEI SCRISE – Concurs funcție publică de Inspector clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Contabilitate, buget, impozite și taxe din 22.01.2021(postat in 22.01.2021)

REZULTAT SELECȚIE DOSAR CONCURS
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 22 ianuarie 2021
(postat in 15.01.2021)

ANUNȚ CONCURS
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de  inspector clasa I, grad profesional asistent , compartimentul Agricol și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdănești, județul Suceava
(postat in 4.01.2021)

ANUNȚ CONCURS
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de  inspector clasa I, grad profesional asistent , compartimentul Contabilitate, buget, impozite și taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdănești, județul Suceava
(postat in 23.12.2020)

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE(postat in 28.10.2019)

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITATIE PUBLICĂ
ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE(postat in 08.10.2019)

ANUNȚ SECȚII DE VOTARE
Publicație privind delimitarea, numerotarea şi localurile secţiilor de votare(postat in 25.04.2019)

ANUNȚ ÎNCHIRIERE PĂȘUNI
ANUNȚ ÎNCHIRIERE PĂȘUNI(postat in 03.04.2019)

ANUNȚ DE PROMOVARE ÎN GRADE/TREPTE IMEDIAT SUPERIOARE

ANUNȚ de promovare în grade/trepte imediat superioare a personalului contractual debutant(postat in 7.12.2018)

ANUNȚ DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE PUBLICĂ TEREN
REZULTATE concurs de promovare în funcție publică(postat in 3.12.2018)

ANUNȚ de promovare în funcție publică(postat in 9.11.2018)

ANUNȚ VÂNZARE TEREN
ANUNȚ vânzare teren(postat in 27.04.2018, ora 11.00)

ANUNŢ
Registrul datoriei publice locale(postat in 9.12.2016, ora 11.00)

ANUNŢ
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul din data de 23.11.2016(postat in 15.11.2016, ora 9.00)

ANUNŢ
ANUNT post inspector de specialitate(postat in 28.10.2016, ora 8.00)

ANUNŢ
ANUNT post şofer(postat in 15.02.2016, ora 8.00)